Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Heparin

Summary

Hazard - P - B - T - Risk Exempt

 

Use of carbohydrates has been considered to result in insignificant environmental impact.

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm