Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hyaluronic acid

Hazard - P - B - T - Risk Exempt

Information

The use of carbohydrates is not considered to have any environmental impact.

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm