Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydroxocobalamin

Hazard - P - B - T - Risk Exempt

Information

The use of vitamins is not considered to have any environmental impact.

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm