Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ibrutinib

Summary

Hazard 6* P 3 B 0 T 3* Risk Insignificant

 

The risk classification is based on total sold amount (kg) of the substance in Sweden during the year 2015.

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm