Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Imipramine

Hazard 9 P 3 B 3 T 3 Risk Cannot be excluded

Information

The medicine is now withdrawn from use in Sweden. The data on hazard and risk are based on previous environmental information on Fass.se.

References

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm