Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Indometacin

Information

Hazard 5* P 3 B 0 T 2* Risk Cannot be excluded

The medicine is withdrawn from use in Sweden. The data on hazard and risk are based on previous environmental information on Fass.se.

References

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm