Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Iohexol

Hazard 3 P 3 B 0 T 0 Risk Insignificant

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm