Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Itraconazole

Hazard 6 P 3 B 3 T 0 Risk Insignificant

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm