Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ketotifen

Summary

Environmental information on ketotifen is missing on fass.se (2021-10-15). It is voluntary for manufacturers to provide information about environmental impact on fass.se.

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm