Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lenograstim

Hazard - P - B - T - Risk Exempt

Information

Fass environmental information

Fass environmental information for Granocyte (lenograstim) (downloaded 2019-04-26).

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm