Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Loperamide

Summary

Hazard 7* P 3* B 3 T 1 Risk Low

Underlying data for P and B comes from earlier Fass environmental information. The T value comes from the brochure Environmentally classified pharmaceuticals 2014–2015. Environmental information is missing on fass.se (2018-12-05). It is voluntary for manufacturers to provide information about environmental impact on fass.se. Risk comes from the Report Goodpoint 2016.

Fass environmental information

Fass environmental information for Primodium (loperamide) (downloaded 2013-05-28).

Hazard

Persistence: No data.

Bioaccumulation: Loperamide has a high potential for bioaccumulation.

Risk

Use of loperamide has been assessed to cause insignificant environmental risk.

Pharmaceuticals in the aquatic environment and fish

Loperamide has been detected in treated wastewater and fish in Stockholm County in the last five years (2012–2016). Loperamide has also been included in the measurement program for 2017 but has not been detected.

Report Goodpoint 2016

The levels in fish are not relevant comparing to human plasma levels. Effect studies are missing. Loperamide may be excluded from monitoring programs due to low risk.

References

  1. Fass.se för vårdpersonal
  2. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.
  3. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
  4. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Fick J, Lindberg RH, Kaj L, Brorström-Lundén E. Results from the Swedish National Screening Programme 2010. Subreport 3, B 2014 Pharmaceuticals.
  5. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Fick J, Lindberg RH, Fång J, Magnér J, Kaj L, Brorström-Lundén E. Screening 2014. Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters. Rapport C 135.
  6. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
  7. Stockholms läns landsting. Kloka listan.
  8. Stockholm County Council. The Wise List 2015.

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm