Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lumefantrine

Information

Hazard 8 P 3 B 3 T 2 Risk Insignificant

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm