Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mangafodipir

Information

Hazard 4 P 3 B 0 T 1 Risk Cannot be excluded

The medicine is now withdrawn from use in Europe. The data on hazard and risk are based on previous environmental information on Fass.se.

References

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm