Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mangafodipir

Hazard 4 P 3 B 0 T 1 Risk Cannot be excluded

Information

The medicine is now withdrawn from use in Europe. The data on hazard and risk are based on previous environmental information on Fass.se.

References

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm