Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mebendazole

Hazard 6* P 3* B 0 T 3 Risk Insignificant

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm