Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metolazone

Summary

Hazard - P - B - T - Risk Cannot be excluded

 

Environmental information is missing on fass.se. It is voluntary for manufacturers to provide information about environmental impact on fass.se.

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm