Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nafarelin

Summary

Hazard - P - B - T - Risk Cannot be excluded

 

Environmental information is missing on fass.se (2019-04-25). It is voluntary for manufacturers to provide information about environmental impact on fass.se.

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm