Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nifedipine

Information

Hazard 5* P 3 B 0 T 2* Risk Cannot be excluded

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm