Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Olanzapin

Hazard 2 P 0 B 0 T 2 Risk Insignificant

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm