Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Orphenadrine

Summary

Hazard 5* P 3* B 0 T 2* Risk Cannot be excluded

 

Orphenadrine has been detected in treated wastewater, surface water and fish in Stockholm County in the last five years (2012–2016).

The risk assessment, can not be excluded according to Fass.se, is due to persistence and toxicity studies being incomplete, why a risk calculation has not been possible. It is voluntary for manufacturers to provide information on the environmental impact.

References

  1. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
  2. Fass.se för vårdpersonal

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm