Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Paclitaxel

Hazard 6* P 0 B 3 T 3* Risk Cannot be excluded

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm