Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Perphenazine

Hazard - P - B 3 T - Risk Cannot be excluded

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm