Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pregabalin

Information

Hazard 3* P 3 B 0 T 0* Risk Insignificant

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm