Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Quetiapine

Summary

Hazard 5* P 3 B 0 T 2* Risk Insignificant

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm