Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rabeprazole

Summary

Hazard 5* P 3* B 0 T 2 Risk Insignificant

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm