Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rabeprazole

Hazard 5* P 3* B 0 T 2 Risk Insignificant

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm