Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Raloxifene

Hazard 8 P 3 B 3 T 2 Risk Cannot be excluded

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm