Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rasagiline

Hazard - P - B - T 3* Risk Cannot be excluded

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm