Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ritonavir

Hazard 8 P 3 B 3 T 2 Risk Insignificant

Information

The risk classification is based on total sold amount (kg) of the substance in Sweden during the year 2013.

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm