Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rosuvastatin

Hazard 2 P 0 B 0 T 2 Risk Insignificant

Information

The T-value in the score for hazard refers to chronic toxicity. Underlying data for P, B, T and risk comes from Fass.se.

Rosuvastatin has been detected in treated wastewater in Stockholm County in the last five years (2012–2016).

Fass environmental information

Fass environmental information for Crestor (rosuvastatin) (downloaded 2018-07-04).

Hazard

Persistence: OECD 308: For example "Degradation Half-life from Aqueous Layer (sediment from Brandywine creek) DT50 = 10.5 d." Conlusion: "Rosuvastatin is degraded in the environment."

Bioaccumulation: "Since Log P < 4 at pH 7, the substance has been assigned the phrase: “Rosuvastatin has low potential for bioaccumulation.”

Chronic toxicity: There is NOEC for 3 trophic levels, lowest NOEC for crustacean (Daphnia magna) 18 microg/L.

Risk

PEC/PNEC is based on sales data in Sweden in year 2014. PEC/PNEC = 0,017 which gives the risk insignificant.

References

  1. Fass.se för vårdpersonal
  2. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm