Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Saxagliptin

Hazard 2* P 0 B 0 T 2* Risk Insignificant

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm