Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Selegiline

Hazard - P - B 0 T - Risk Cannot be excluded

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm