Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sodium cromoglycate

Hazard 3* P 3* B 0 T 0* Risk Cannot be excluded

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm