Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sodium fluoride

Hazard - P - B - T - Risk Exempt

Information

The use of electrolytes is not considered to have any environmental impact.

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm