Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sotalol

Information

Hazard 6* P 3 B 0 T 3* Risk Cannot be excluded

The data on hazard and risk are based on previous environmental information on fass.se. Environmental information is missing 2020-01-29. It is voluntary for manufacturers to provide information about environmental impact on fass.se.

Pharmaceuticals residues in the aquatic environment in Region Stockholm

Sotalol has been detected in treated wastewater and surface water in Region Stockholm, Sweden, 2018. The concentrations in treated wastewater have been up to 176 ng/L and in surface water up to 4.9 ng/L.

References

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.
  2. Provtagningar av läkemedelsrester i vatten, sediment och fisk för Region Stockholm.

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm