Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sterculia gum

Hazard - P - B - T - Risk Exempt

Information

The use of herbal medicines is not considered to have any environmental impact.

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm