Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sugammadex

Summary

Hazard 4* P 3 B 0 T 1* Risk Insignificant

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm