Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tasonermin

Summary

Hazard - P - B - T - Risk Exempt

Scientific discussion

Scientific discussion, Beromun (tasonermin) CPMP/2/99, EMEA 2000.

"In terms of the ecotoxicity and the environmental risk, tasonermin (a protein) is not considered togenerate any concerns."

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm