Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Topiramate

Hazard 4* P 3* B 0 T 1 Risk Insignificant

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm