Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Trandolapril

Information

Hazard 6* P 3 B 0 T 3* Risk Insignificant

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm