Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Valganciclovir

Summary

Hazard 3 P 3 B 0 T 0 Risk Insignificant

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm