Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vardenafil

Summary

Hazard 6* P 3 B 0 T 3* Risk Cannot be excluded

 

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Uppgifterna om fara och risk, med undantag för B, baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se. Miljöinformation saknas på fass.se (2018-11-06). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Underliggande data för B kommer från artikeln Fick J et al. 2010.

Fass environmental information

Fass environmental information Levitra (vardenafil) (downloaded 2011-05-16).

Hazard

Persistence: "The study was performed according to Council Dir. 92/69/EEC, C.4-E (Closed bottle test).The test substance was incubated in aqueous solutions for 28 days it. Additionally, a reference substance was tested as control. Additional vessels without any test or reference substance were used as blank (control). The biological degradation of the test and reference substances was evaluated by the decrease of dissolved oxygen in the solutions. No degradation of the test substance was observed."

Bioaccumulation: Log Pow = 3.2.

Acute toxicity: Data available for 1 trophic level for crustaceans (Daphnia magna) 2 800 microg/L.

Risk

"The risk of the potential environmental impact cannot be evaluated, however some ecotoxicity data are available."

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm