Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vigabatrin

Summary

Hazard 4* P 3* B 0 T 1* Risk Cannot be excluded

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm