Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vildagliptin

Hazard 4* P 3 B 0 T 1* Risk Insignificant

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm