Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Xylometazoline

Hazard 7* P 3 B 3 T 1* Risk Cannot be excluded

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm