Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zoledronic acid

Hazard 5* P 3 B 0 T 2* Risk Insignificant

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm