Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Medicinteknik

Kristina Tedroff
docent, överläkare, ordförande
Kunskapsstyrning och -stöd, Kunskapsutveckling
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
kristina.tedroff@sll.se

Git Eliasson, certifierad medicinsk ingenjör, chef
Medicinsk teknik, Södersjukhuset

Anna Ericson, leg audionom
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Peter Håkansson, civilingenjör, verksamområdeschef MT
Enhet stab vårdstöd och teknik, Karolinska universitetssjukhuset

Per Hörnlund, jur kand, upphandlare
Upphandling, Serviceförvaltningen, Region Stockholm

Erik Johansson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Maria Kinderås, MSc, hälsoekonom
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Magnus Kneck, certifierad medicinsk ingenjör, teknisk chef
Medicinsk apparatur i hemmet (MAH)
Hjälpmedel, SLSO, Region Stockholm

Thomas Kunze, chefläkare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Gotland

Joachim Lundahl, adj professor, överläkare
Funktion Karolinska universitetslaboratoriet
Karolinska universitetssjukhuset

Michael Runold, med dr, överläkare
Medicinsk enhet Lung- och allergisjukdomar
Karolinska universitetssjukhuset

Torbjörn Söderström, med dr, chefläkare
Sjukhusledning Karolinska, Karolinska universitetssjukhuset