Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Medicinteknik

Kristina Tedroff
docent, överläkare, ordförande
Kunskapsstyrning och -stöd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
kristina.tedroff@sll.se

Marika Berggrund, leg sjukgymnast, handläggare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Erik Johansson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Maria Kinderås, MSc, hälsoekonom
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Thomas Kunze, chefläkare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Gotland

Joachim Lundahl, adj professor, överläkare
Karolinska universitetslaboratoriet
Karolinska universitetssjukhuset

Michael Runold, med dr, överläkare
Medicinsk enhet Lung- och allergisjukdomar
Karolinska universitetssjukhuset

Torbjörn Söderström, med dr, chefläkare
Kvalitet och Patientsäkerhet, Karolinska universitetssjukhuset