Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gåvor från industrin kan vara förknippat med dyrare förskrivning

Publicerat 2019-12-09

Gruppen av läkare som inte fått gåvor från industrin hade också bättre följsamhet till önskad förskrivning. Till exempel förskrev de mer generika av antibiotika, antihypertensiva och statiner. Det visar en fransk observationsstudie.

Svenska sedlar.

I Frankrike finns en databas där uppgifter om gåvor över 10 euro från läkemedels- och medicinteknikindustrin redovisas. Som gåva räknas till exempel donation av utrustning, mat- och resekostnader, direkta utbetalningar och rabatter. I studien på 41 000 privatpraktiserande franska allmänläkare undersöktes om det var någon skillnad på förskrivningen hos läkare som inte tog emot, eller som tog emot större eller mindre gåvor från industrin.

Det var 67 procent av läkarna som hade tagit emot minst en gåva under 2016 och 88 procent som tagit emot någon gåva sedan databasen startades 2013. Läkarna delades in i sex grupper beroende på gåvobelopp, det högsta mer än 1 000 euro. Det var en ”dosberoende” relation mellan erhållet belopp och förskrivning av originalpreparat istället för generika (antibiotika, antihypertensiva och statiner), där de som hade fått en hög summa hade lägre förskrivning av generika.

Eftersom det är en observationell studie går det inte att säkerställa ett kausalt samband.

I Sverige redovisas värdeöverföringar sedan 2016 på Läkemedelsindustriföreningens hemsida. Förtäring, som lunch och middag, i samband med sammankomster behöver dock inte rapporteras. Under förra året betalades totalt 885 miljoner kronor ut från läkemedelsindustrin till svensk sjukvård.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Goupil B, Balusson F, Naudet F, Esvan M, Bastian B, Chapron A, Frouard P. Association between gifts from pharmaceutical companies to French general practitioners and their drug prescribing patterns in 2016: retrospective study using the French Transparency in Healthcare and National Health Data System databases. BMJ. 2019 Nov 21;367:l6613
  2. Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Viktig samverkan mellan läkemedelsföretag och vården ökar. Nyhet 2019-08-20

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad