Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Experten svarar om Cocillana-Etyfin

Publicerat 2018-12-05

Vilken evidens finns för Cocillana-Etyfin vid hosta?

Eva Wikström Jonsson. Foto Kari Kohvakka.

Eva Wikström Jonsson, docent, klinisk farmakolog, ledamot i expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar, svarar:

Cocillana-Etyfin innehåller etylmorfin, senegaextrakt och cocillanaextrakt. Det finns lång klinisk erfarenhet av etylmorfin mot akut hosta, men randomiserade, kontrollerade dubbelblinda studier saknas. Etylmorfin omvandlas delvis till morfin i kroppen och det finns studier som talar för att opioider under vissa omständigheter kan dämpa hostreflexen via central stimulering av µ-receptorer.

Biverkningspanoramat är likartat för opioiderna, och doser som dämpar hosta kan också ge sedering och gastrointestinala biverkningar. Risken för missbruk respektive förgiftning bör beaktas. Senegaextrakt och cocillana-extrakt anses traditionellt ha viss slemlösande effekt. Även för dessa saknas dock publicerade studier.

Cocillana-Etyfin innehåller även etanol. En maxdos om 4x10 ml motsvarar 8 cl starköl eller 4 cl vin.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad