Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Experten svarar om honungsvatten

Publicerat 2018-12-05

Finns det evidens för honungsvatten vid hosta?

Eva Wikström Jonsson. Foto Kari Kohvakka.

Eva Wikström Jonsson, docent, klinisk farmakolog, ledamot i expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar, svarar:

Detta studeras i en Cochrane-översikt av sex studier på totalt 899 barn mellan 1 och 18 år. Författarna drar slutsatsen att honung troligen lindrar hosta bättre än placebo respektive difenhydramin (H1-receptorantagonist som i Sverige förekommer i Desentol), eller salbutamol (beta-2-receptorstimulerare). Honungen ges vanligen i singeldos till natten.

Eventuellt kan effekten vara likvärdig som för dextrometorfan som var ett hostdämpande medel med hallucinogena effekter. Det såldes i Sverige som Tussidyl, men drogs in på grund av missbruk.

Slutsatsen blir att det inte finns starka evidens för att varken rekommendera eller avråda från honung. Observera dock att barn under ett års ålder inte ska ges honung, på grund av risk för spädbarnsbotulism.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad