Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Val av administrationssätt för vaccination vid oral antikoagulantia­behandling

För injektioner i allmänhet gäller att typen av injektion har betydelse:

Det rekommenderade administreringssättet för vacciner varierar. Vissa vacciner rekommenderas att ges subkutant eller går lika bra att ges subkutant som intramuskulärt, varför subkutant är att föredra till patienter med oral antikoagulantiabehandling (Tabell 1). Andra vacciner ska ges intramuskulärt, men kan i undantagsfall ges subkutant med viss risk för sämre immunsvar (Tabell 2) och en tredje grupp ska ges med intramuskulär injektion (Tabell 3). Tabellerna omfattar vanligen givna vacciner till vuxna i Sverige.

Obs! Patienter som har blödningsrubbningar av annan orsak än behandling med orala antikoagulantia ska alltid rådgöra med sin behandlande läkare innan vaccination och val av administreringsväg.

Tabell 1. Vacciner där subkutan administrering rekommenderas för patienter med oral antikoagulantiabehandling

Mot sjukdom

Vaccin

Influensa

Vaxigrip tetra

Influensa

Influvac tetra

Influensa (förstärkt)

Efluelda

Pneumokocksjukdom, normalrisk

Pneumovax

Mässling, påssjuka, röda hund

MMR-Vaxpro

Mässling, påssjuka, röda hund

Priorix

Vattkoppor

Varilrix

Vattkoppor

Varivax

Bältros

Zostavax

Polio

Imovax-Polio

Gula febern

Stamaril

Hemophilus influenzae typ b

Act-Hib

Tyfoidfeber

Typhim Vi

Denguefeber

Odenga

Mpox

Imvanex/Jynneos (kan i vissa fall ges intrakutant)

Tabell 2. Vacciner som ska ges intramuskulärt, men i undantagsfall kan ges subkutant

Mot sjukdom

Vaccin

Difteri-stelkramp, booster

diTe-booster

Difteri-stelkramp-kikhosta, booster

Triaxis

Stelkramp-difteri-kikhosta, booster

diTeki-booster

Hepatit A

Havrix

Hepatit A

Vaqta

Hepatit B

Engerix B

Hepatit B

HBVax-pro

Hepatit A + B

Ambirix

Hepatit A + B

Twinrix

TBE

FSME-IMMUN

TBE

Encepur

Japansk encefalit

Ixiaro

Tabell 3. Vacciner som ska administreras intramuskulärt

Mot sjukdom

Vaccin

Stelkramp-difteri-kikhosta-polio, grundvaccination

Tetravac

Stelkramp-difteri-kikhosta, booster

Boostrix (även Boostrix-polio)

Bältros

Shingrix

Influensa (förstärkt)

FluAd Tetra

Covid-19

Comirnaty

Covid-19

Nuvaxovid

Pneumokocksjukdom, mkt hög risk

Prevenar 20

Pneumokocksjukdom, mkt hög risk

Vaxneuvance

Pneumokocksjukdom, mkt hög risk

Prevenar13

HPV

Gardasil 9

RSV

Abrysvo

RSV

Arexvy

Rabies

Rabipur

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Senast ändrad