Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diuretika och venlafaxin orsakade hyponatremi hos äldre kvinna

En 84-årig kvinna med hypertoni och depression läggs in akut efter några dagars anamnes på trötthet. Det upptäcks att S-Natrium är lågt med 113 mmol/L, vilket behandlas med natriumklorid intravenöst på en intensivvårdsavdelning. Kvinnan vårdades under två dagar och kunde sedan skrivas ut till hemmet.

Orsaken till hyponatremin bedömdes vara kvinnans läkemedelsbehandling med Normorix (amilorid/hydroklortiazid) och Efexor Depot (venlafaxin).

Båda läkemedlen har hyponatremi beskrivet som en mindre vanlig biverkan i Fass. I det svenska biverkningsregistret (SWEDIS) finns det registrerat 13 rapporter med hyponatremi vid behandling med Efexor och 76 rapporter vid behandling med Normorix.

Mekanismen bakom hyponatremi för Normorix är att hydroklortiazid-komponenten hämmar natriumkloridresorptionen i proximala och distala delen av njurtubuli. För Efexor Depot som är en serotonin- och noradrenalin återupptagshämmare, är mekanismen mer oklar. En föreslagen mekanism för läkemedel som hämmar återupptaget av serotonin, är att de ger en frisättning av ADH.

Riskfaktorer för SSRI-associerad hyponatremi anses vara hög ålder, kvinnligt kön, samtidig behandling med diuretika, dosen och lågt S-Natrium vid behandlingsstart.

Vid samtidig läkemedelsbehandling med och diuretika och antidepressiva hos äldre bör monitorering av S-Natrium övervägas.

Källa
Jacob S, Spinler SA. Hyponatremia associated with selective serotonin-reuptake inhibitors in older adults. Ann Pharmacother. 2006;40:1618-22. PubMed

Senast ändrad